doelstelling

Het hoofddoel van Matramania is het in stand houden van de types die binnen onze club vertegenwoordigd zijn en het scheppen van een hechte band onder de leden.

 

secretariaat

Matra Mania
Kasteelstraat 1C
3130 Begijnendijk
België

Tel.: (016)53 96 43
e-mail: info@matramania.be

 

bestuur

Clubverantwoordelijke: Alain Van Aken
e-mail: info@matramania.be

Penningmeester / secretaris: Bonne Veenstra
e-mail: bonne@matramania.be

Website / forum / FB: Guido Bosch
e-mail: guido@matramania.be

Onderdelen / clubmagazijn : vacant
Djet verantwoordelijke : vacant
M530 verantwoordelijken : vacant
Rancho verantwoordelijke : vacant
Bagheera verantwoordelijke : vacant
Murena verantwoordelijke : vacant

lidmaatschap

Het lidgeld bedraagt 25 Euro/jaar en kan gestort worden op rekening BE80979388065477. Het lidgeld dekt een periode van 1 jaar, die begint te lopen van het moment dat het lidgeld op de clubrekening staat. Een aanpassing naar 31/12 gebeurt het jaar na de eerste inschrijving.

 


werking

Dit mag je verwachten van onze club:

Activiteiten en evenementen
(georganiseerd door leden, andere clubs of derden)

Actief forum en regelmatige update ledengedeelte website

Advies:

  • verkoop of aankoop van een wagen
  • zoeken van onderdelen
  • technische vraagstukken
  • clubmagazijn

Technische handleidingen en onderdeelboeken

Mogelijkheid om aan te sluiten bij de oldtimerverzekering via BEHVA