doelstelling

Het hoofddoel van Matramania is het in stand houden van de types die binnen onze club vertegenwoordigd zijn en het scheppen van een hechte band onder de leden.

 

secretariaat

Matra Mania
Kasteelstraat 1C
3130 Begijnendijk
België

Tel.: (016)53 96 43
e-mail: matra.mania@skynet.be

 

bestuur

Clubverantwoordelijke: Alain Van Aken
Kas / ledenadministratie : Geert Loos
Onderdelen / clubmagazijn : xxx
Probleembemiddelaar : Paul Van Essche
Verzekeringsadministratie : Geert Loos
Webmaster : Alain Van Aken
Djet verantwoordelijke : vacant
M530 verantwoordelijken : vacant
Rancho verantwoordelijke : Georges Van Hevele
Bagheera verantwoordelijke : Benny Raes
Murena verantwoordelijke : vacant

 

lidmaatschap

Het lidgeld bedraagt 25 Euro/jaar en kan gestort worden op rekening 979-3880654-77. Het lidgeld dekt een periode van 1 jaar, die begint te lopen van het moment dat het lidgeld op de clubrekening staat. Een aanpassing naar 31/12 gebeurt het jaar na de eerste inschrijving.

 


werking

Dit mag je verwachten van onze club:

Activiteiten en evenementen
(georganiseerd door leden, andere clubs of derden)

Per autotype 1 verantwoordelijke

Advies:

  • verkoop of aankoop van een wagen
  • zoeken van onderdelen
  • technische vraagstukken
  • clubmagazijn

Technische handleidingen en onderdeelboeken

Mogelijkheid om aan te sluiten bij de oldtimerverzekering via BFOV